Monday, February 22, 2010

Saidina Hasan Jaguh Seks?

SAYYIDINA HASSAN JAGUH SEKS?

Sebenarnya cerita Sayyidina Hassan berkahwin dan menceraikan isteri-isterinya seramai lebih dari 200 orang itu telah lama diketahui penulis justeru ia terdapat di dalam sesetengah buku sejarah. Cerita ini juga dari semasa ke semasa disebarkan melalui tulisan-tulisan, ceramah-ceramah dan kuliah-kuliah dengan agak meluas dan menyeluruh di kalangan masyarakat walaupun penyebar-penyebar cerita ini berbeza pendapat tentang bilangan isteri Sayyidina Hassan. Ada yang mengatakan isteri Sayyidina Hassan hanya 80 orang kesemuanya, ada yang menyatakan 50 orang sahaja, ada yang menyatakan 100 orang, ada 200 orang, 300 orang bahkan ada juga yang menyatakan sampai 400 orang. Seolah-olahnya masyarakat kita sudah biasa dcngan penyebaran cerita-cerita palsu dan menganggapnya suatu perkara yang remeh.

Apa yang lebih mendorong penulis menulis artikel ini dengan menggunakan tajuk ini pula ialah kerana terkejut apabila mendengar satu kaset berisi pengajaran seorang ustaz yang agak terkenal di sebelah utara negara kita di mana beliau semasa mengajar sebuah kitab bernama "Muhimmah" pada ilmu hadis Nabi (membicarakan adab berkeluarga) telah menyebutkan bahawa Sayyidina Hassan telah berkahwin dengan lebih dari 200 orang.

Sememangnya terdapat kenyataan ini di dalam kitab tersebut tetapi huraiannya
menambahkan lagi serinya lalu akhirnya kaset ini diterbitkan dengan nama "JAGUH' dan
dimaksudkan dengan "JAGUH' ini ialah Sayyidina Hassan yang telah berkahwin dengan
lebih 200 orang perempuan.

Apa yang menghairankan ialah pembawa-pembawa cerita ini dan orang-orang yang mengajar kitab-kitab yang memuatkan cerita ini langsung tidak menggunakan fikiran mereka dan berhakimkan hati nurani dalam menerima dan seterusnya menyebarkannya di khalayak ramai. Dengan kedudukan mereka sebagai apa yang dinamakan ustaz, guru-guru agama, tok-tok guru, pensyarah dan lain-lain ternyata mempercepatkan lagi penyebaran cerita-cerita yang karut seperti ini.

Tetapi apa yang perlu dihairankan sekiranya cerita ini memang berpunca daripada kitab-kitab yang popular dan menjadi pegangan kepada masyarakat umum hasil tulisan "orang-orang besar" pula. Tentu sekali masyarakat yang berjiwa "pak turut" akan menerimanya terus tanpa soal selidik lagi, kononnya siapalah kita untuk mempersoalkan cerita-cerita yang disebarkan ulamak-ulamak ini!

Bagi ahli ilmu yang bertanggungjawab, terdapatnya cerita-cerita seperti ini di dalam kitab-kitab ulamak-ulamak tertentu tidak akan menaikkannya ke tahap sahih semata-mata kerana ia terdapat di dalam kitab mereka. Kesahihan sesuatu cerita hanya ditentukan melalui nilai-nilai yang diterima pakai oleh ulamak jarh dan ta'dil serta kaedah riwayat dan dirayah. Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Taarikh Al-Khulafa' (ms. 178) menyebutkan bahawa Ibnu Saad mengemukakan satu riwayat daripada Ali bin Husain katanya, “Hassan adalah seorang yang suka menceraikan isterinya. Dia tidak menceraikan seseorang isterinya melainkan dalam keadaan isterinya itu cukup sayang kepadanya. Dia telah mcngahwini seramai 90 orang perempuan." Hafidz Ibnu Hajar juga menyebutkan riwayat daripada Ali bin al-Husain ini tetapi tidak pula ia menyebutkan bilangan isterinya sampai 90 orang. Beliau menulis, “Abdullah bin al-Hassan berkata, "Sayyidina Hassan jarang sekali tidak beristeri empat serentak dan beliau adalah seorang yang mempunyai ramai isteri." (Tahzibu Tahzib, jilid 2, ms. 259)

Imam Al-Ghazali pula pergi lebih jauh dari itu apabila beliau menulis bahawa, “Dikatakan Hassan bin Ali seorang yang suka berkahwin sehingga beliau telah mengahwini lebih 200 orang perempuan. Kadang-kadang beliau mengadakan akad perkahwinan dengan empat orang perempuan serentak dan kadang-kadang beliau menceraikan empat orang isterinya juga serentak lalu menukarkan mereka dengan isteri-isteri yang lain. Nabi s.a.w. bersabda kepada Hassan, “Engkau menyerupai rupaku dan perangaiku.” Baginda s.a.w. bersabda lagi, “Hassan sebahagian dariku sedangkan Hussain sebahagian dari Ali.” Dikatakan banyaknya berkahwin Hassan itu adalah salah satu perangainya yang menyerupai perangai Rasulullah s.a.w.” (Ihya' Ulumiddin, jilid 2, ms. 30)

Kenyataan yang sama tentang peribanyaknya perempuan-perempuan yang dikahwini dan diceraikan Hassan boleh dilihat di dalam kitab berikut, apabila kita merujuk sumber-sumber Syiah, kita akan dapati di dalam riwayat Ibnu Syahr Aasyub disebutkan bahawa, “Sayyidina Hassan telah berkahwin dengan 250 orang perempuan,” sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan sampai 300 orang perempuan. (Mulla Baqir Al Majlisi, Jila-u Al-Uyun, jilid 1, ms. 438)

Alasan yang diberikan oleh masing-masing pihak Ahlussunnah dan Syiah adalah berbeza. Kalangan Ahlus Sunnah mengatakan bahawa tidak harus seseorang berkahwin dengan lebih daripada empat orang perempuan dalam satu masa. Jadi bagaimana Hassan boleh mengahwini seramai 200 atau 300 orang perempuan? Sudah tentu dengan cara beliau mengahwini empat orang perempuan dalam satu masa kemudian menceraikannya serentak lalu berkahwin dengan empat yang lain pula serentak. Dan begitulah seterusnya sebagaimana yang kita lihat disebutkan di dalam riwayat-riwayat tadi bahawa Sayyidina Hassan adalah seorang yang suka berkahwin dan bercerai. Tetapi bukankah Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka menukar-nukar selera dalam soal seks dan bukankah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah s.w.t. ialah perceraian sebagaimana yang kita dapati dalam hadis baik dari kalangan Ahlus Sunnah atau pun Syiah?

HADIS-HADIS DARI AHLUSSUNNAH  :
___________________
Bermaksud:
Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak suka lelaki dan perempuan yang suka menukar-nukar selera (seks). (riwayat Al-Bazzar dan At-Tobrani di dalam Al-Kabir)
________________
Bermaksud:
Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak (cerai). (Ibnu Majah dan Abu Daud)

HADIS-HADIS DARI GOLONGAN SYIAH.
________________
Bermaksud:
Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang suka menceraikan isteri dan suka menukar-nukar selera (seks). (Al-Kaafi jilid 6 ms. 55)   

______________
Jaafar as-Sadiq berkata: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak dan Allah s.w.t membenci orang yang suka menceraikan isteri dan menukar-nukar selera seks.” (Al-Kaafi jilid 6 ms. 54)

Apakah Sayyidina Hassan tidak mengetahui semua ini atau beliau sengaja melanggarnya dan tidak mematuhi arahannya? Alasan yang diberikan oleh golongan yang menerima cerita ini ialah: “Oleh kerana masyarakat terlalu inginkan pertalian dan perhubungan keluarga dengan Rasulullah s.a.w., mereka sendiri yang mahu mengahwinkan anak-anak mereka dengan Sayyidina Hassan, bukan Sayyidina Hassan yang sebenarnya beria-ia mahu berkahwin.” Sebagai bukti mereka mengemukakan bahawa apabila Sayyidina Ali melarang orang ramai daripada mengahwinkan anak-anak mereka dengan Sayyidina Hassan kerana beliau suka menceraikan isteri lantas bangun seorang lelaki daripada Hamdan seraya berkata, “Demi Allah! Wahai Amirul Mukminin! Kami pasti akan mengahwinkannya dengan sesiapa yang dia mahu. Jika dia mahu mengekalkannya terus sebagai isterinya terserah kepadanya dan jika dia mahu menceraikannya juga terserah kepadanya.” Mendengar kata-kata itu Sayyidina Ali amat gembira lantas beliau mengungkapkan satu syair bermaksud,
"Andaikata aku penjaga pintu syurga, nescaya akan kukatakan kepada penduduk Hamdan, “Masuklah kamu ke dalamnya (syurga) dengan selamat sejahtera.” (Ihya' Ulumiddin, jilid 2, ms. 54 dan Al-Kaafi, jilid 6, ms. 56)

Sementara golongan Syiah pula memberi alasan dengan mengatakan apa salahnya kalau Hassan berkahwin sampai 300 orang menurut riwayat mereka itu. Bukankah perkahwinan mut`ah mengharuskan seorang lelaki berkahwin sampai seribu orang? (Lihat Al-Istibsor, jilid 3, ms. 147, Tahzibul Ahkam, jilid 7, ms. 259)
Jadi apa yang dikatakan Hassan berkahwin sampai lebih daripada 200 orang atau 300 orang itu adalah perkahwinan secara mut'ah, bukan perkahwinan biasa.

Bagaimanapun yang menjadi persoalan ialah di dalam perkahwinan mut'ah tidak ada talak dan cerai. Tidak ada erti dikatakan Hassan suka mencerai isteri-isterinya jika perkahwinan dengan mereka adalah perkahwinan mut'ah. Perceraian bagi Syiah juga adalah khusus untuk perkahwinan biasa yang tidak boleh melebihi empat orang. Jadi alasan ini sebenarnya lemah.

Alasan lain yang dikemukakan oleh seorang tokoh Syiah bernama Zuhurul Hassan Brailwi di dalam komentarnya terhadap Jilaul-Uyun pula ialah, “Sebabnya Hassan selalu berkahwin dan bercerai ialah boleh dikatakan isteri-isteri yang diceraikannya itu telah mengadakan pakatan jahat dengan Muawiah untuk meracuninya. Apabila Hassan mengesyaki seseorang isterinya bersubahat dengan Mu'awiah untuk membunuhnya, beliau lantas menceraikannya, seolah-olah semua isterinya itu boleh dibeli oleh Muawiah.” Dan jika begitulah keadaannya, di manakah gambaran persetujuan dan keinginan untuk mengadakan hubungan dengan keluarga Rasulullah s.a.w. yang selalu ditonjolkan-tonjolkan itu sekiranya mereka semua mahukan kematian Hassan? Di manakah ada kebenaran cerita yang dikemukakan di dalam Jilaul-Al-Uyun, “Bahawa isteri-isteri Hassan (termasuk yang telah diceraikannya) keluar menangisi dan meratapi Hassan apabila mereka mendapat tahu tentang kematian beliau dalam keadaan tidak berkasut”? Semuanya ini menampakkan mereka sangat kasih kepada Sayyidina Hassan. Bagaimana pula mereka tergamak untuk meracuninya? (Jilaul-Al-Uyun, jilid 1, ms. 439)

Satu persoalan lain yang akan timbul apabila kita mengatakan Sayyidina Hassan menceraikan isteri-isterinya kerana mereka bersubahat dengan Muawiah dan diupah oleh Mu'awiah untuk meracuni Hassan ialah: Kenapakah Sayyidina Hassan tidak menceraikan isterinya yang bernama Ja`dah bt Al-As'ath yang sememangnya diketahui beliau akan meracuninya? Kerana mengikut ajaran Syiah, seseorang Imam mengetahui bagaimana dia akan mati dan bila dia akan mati. Bukankah dengan tidak menceraikan Ja`dah itu seolah-olah Sayyidina Hassan mahu membunuh dirinya? Apabila beliau telahpun mengetahui berdasarkan wahyu bahawa beliau tidak akan mati di tangan isteri-isterinya yang lain, kenapa pula beliau menceraikan mereka sedangkan Ja'dah yang sememangnya akan meracuninya tidak diceraikannya?

Sesungguhnya riwayat dan cerita seperti ini tidak dapat bertahan apabila diuji dengan penguji ilmu riwayat dan dirayah. Kepalsuannya akan terus terbongkar apabila kita menilainya dengan neraca ilmu ini kerana tidak ada satupun cerita ini sampai kepada kita dalam bentuk yang muttasil (bersambung-sambung mata rantai periwayat).

Suyuti menyebutkan riwayat ini terdapat di dalam Tabaqat Ibnu Saad. Beliau tidak mengemukakan sanad cerita ini dengan lengkap. Apabila diperiksa di dalam Tabaqat Ibnu Saad yang ada pada hari ini, tidak ada pun cerita ini. Kalau diandaikan cerita ini memang ada di dalam Tabaqat sekalipun, apalah nilainya kerana boleh dikatakan 80% daripada kandungannya itu diambil oleh Ibnu Saad daripada Waqidi yang terkenal sebagai seorang pendusta mengikut ahli-ahli ilmu rijal.

Perawi-perawi lain juga terdiri daripada orang-orang yang kebanyakannya lemah. Bagaimanapun di mana ada kebenaran rujukan Suyuti ini sekiranya di dalam kitab rujukannya sendiri tidak terdapat cerita itu? Imam Al-Ghazali juga langsung tidak menyebutkan sanad dan punca dalam mengemukakan cerita ini. Tentu sekali Imam Ghazali tidak menyaksikan peristiwa Sayyidina Hassan berkahwin dengan sekian ramai perempuan kerana Imam Ghazali wafat pada tahun 505 hijrah sedangkan Sayyidina Hassan telah wafat pada tahun 50 hijrah. Hanya ada satu cara untuk Imam Ghazali mengetahuinya iaitu melalui rantaian sanad tetapi telah terbukti bahawa tiada sanadnya.

Bagaimanapun beliau agak bertanggungjawab dalam mengemukakan cerita ini apabila beliau mengemukakannya dengan “yuqaalu” dan “qiila” yang memberi makna “kata orang” atau “dikatakan”. Sighah tamridh seperti ini dalam ilmu riwayat hadis menunjukkan cerita ini tidak berasas, hanya ia merupakan khabar-khabar angin atau kalau adapun sandarannya, maka sandarannya itu bukanlah boleh dipertanggungjawabkan kerana kelemahannya. Namun tetap mendukacitakan kerana Imam Ghazali kemudiannya terus menjadikan kisah Sayyidina Hassan suka menceraikan isterinya sebagai dalil bagi keharusan menceraikan isteri dan sunnah menggantikannya dengan yang lain sekiranya hatinya belum tenang dengan si isterinya itu. Padahal sepatutnya setelah cerita ini dikemukakan dengan sighah tamridh oleh beliau sendiri, beliau tidak lagi menjadikannya sebagai dalil untuk sebarang hukum.
(Lihat Ihya Ulumiddin, jilid 2, mukasurat 30)

Bagaimanapun mujurlah Imam Ghazali tidak dianggap seorang yang muktabar dalam ilmu hadis kerana itulah banyak sekali hadis-hadis dan atsar yang dikemukakan oleh beliau di dalam Ihya'nya itu dipertikaikan malah dikatakan palsu oleh sebahagian besar tokoh-tokoh ulamak hadis. (Lihat At-Ta'liqul-Haafilah `alal-Ajwibatil Faadhilah, ms. 118, Abdul Pattah Abu Ghuddah)

Daripada sedikit sebanyak perawi yang disebutkan seperti diriwayatkan daripada Ali bin al-Husain dan Abdullah bin Hassan bin Hassan dapat dikesan bahawa cerita ini berpunca daripada golongan yang mendakwa cintakan Ahlul Bait kerana nama-nama ini adalah nama-nama orang yang dianggap mereka sebagai imam di dalam kitab-kitab mereka sendiri sebagaimana disebutkan tadi. Ertinya kisah ini langsung tidak berasas di sisi Ahlussunnah Wal Jamaah yang berpegang kepada prinsip-prinsip percaya kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang benar. Cerita ini kalaupun tersebar di kalangan mereka hanyalah kerana terpesona dan terpedaya dengan fitnah dan kekarutan yang disebarkan oleh Syiah. Jelasnya kita tidak mengesani cerita ini dalam kitab-kitab Ahlus Sunnali Wal Jamaah yang muktabar. Hafiz Ibnu Hajar juga dalam Tahzib at-Tahzib ketika membawa riwayat ini tidak mengemukakan sanad-sanadnya. Jadi kesahihannya tidak boleh dipertanggungjawabkan.

IMPLIKASI DARIPADA MENERIMA RIWAYAT INI.

Implikasi daripada menerima cerita ini kita melihat kesan-kesan yang berbeza pada penerimanya.

1) Ada di antara mereka menganggap cerita ini hanya sebagai satu cerita yang tidak boleh dijadikan sebagai contoh teladan dalam erti kata lain ia hanya khusus untuk Sayyidina Hassan. Mungkinlah dengan apa cara yang mereka sendiripun tidak memahaminya! Sayyidina Hassan sebagai cucu Rasulullah s.a.w. seorang pemimpin Islam yang istimewa di zaman permulaan, tentu sekali telah melakukan keadilan walaupun telah menceraikan 300 orang isterinya dan kita tidak layak mengharungi perbicaraan untuk menentukan wajar atau tidak wajarnya perbuatan Sayyidina Hassan itu.

2)  Golongan yang kedua pula memang telah menjadikan Sayyidina Hassan itu sebagai contoh yang patut diikuti. Tidak lama dahulu satu kumpulan yang kemudiannya disahkan sesat dan menyeleweng daripada aqidah Islam telah menjadikan perbuatan Sayyidina Hassan mengahwini lebih dari 200 orang perempuan kemudian menceraikan mereka sebagai alasan untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kekeluargaan mereka dengan menanam fahaman bahawa isteri-isteri yang sudah agak tua sewajarnya menarik diri dan mempelawakan kepada suami supaya dicerai untuk memberi laluan kepadanya berkahwin dengan perempuan-perempuan lain. Kenyataan-kenyataan ini boleh dilihat dalam tulisan-tulisan dan pengajaran-pengajaran kumpulan ini kerana kononnya perempuan yang ideal dan calon ahli syurga pada anggapan mereka ialah perempuan yang bersedia mengorbankan dirinya dengan diceraikan oleh suami. Justeru mereka juga mengaitkan golongan mereka dengan golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang tidak membenarkan perkahwinan dengan lebih daripada empat orang perempuan dalam satu masa. Jadi satu-satunya cara untuk mencontohi Sayyidina Hassan adalah dengan mengahwini empat orang perempuan dalam satu masa dan kemudian menceraikan mana-mana satu daripada mereka untuk digantikan dengan yang lain.
3)  Golongan Syiah pula menganggap perbuatan Sayyidina Hassan sebagai satu bukti yang kuat membenarkan perkahwinan mut'ah kerana perkahwinan biasa mesti tidak lebih dari empat orang dalam satu masa tetapi jika perkahwinan itu berlaku secara mut'ah, lebih daripada itupun boleh. Bahkan mereka mendakwa selain daripada Sayyidina Hassan, Sayyidina Ali dan Rasulullah s.a.w. sendiripun telah berkahwin secara mut'ah. Perempuan yang telah berkahwin secara mut`ah pada mereka sama seperti hamba sahaya yang tidak terikat dengan bilangan empat sahaja untuk dikahwini.

4)  Golongan keempat pula ialah golongan orientalis yang menjadikan cerita Sayyidina Hassan ini sebagai bahan olok-olokan dan ejekan terhadap Sayyidina Hassan sendiri dan terhadap ajaran agama Islam yang nampaknya terlalu tidak bertanggungjawab dan memperhambakan jenis perempuan sebegitu rupa.

Adakah ajaran Islam yang membenarkan perkahwinan yang kosong daripada tanggungjawab dan sepi daripada belas kasihan seperti itu boleh diterima oleh manusia sebagai ajaran yang datang daripada Allah s.w.t? Mereka menyimpulkan Sayyidina Hassan sebagai seorang yang suka berpoya-poya dan tidak mahu memikul tanggungjawab apabila beliau berkahwin dan bercerai sebanyak yang tersebut itu dan apabila didapati juga di dalam sejarah bahawa Sayyidina Hassan berjanji dengan Mu'awiah sebagai satu syarat beliau menyerah kuasa kepada beliau ialah beliau (Mu`awiah) hendaklah memberikan hasil mahsul Daarul Irbahd di Iraq sepanjang hayatnya dan 5 juta dirham untuk dirinya pada tiap-tiap tahun di samping dua juta dirham untuk saudaranya Husain. -Ensiklopedia Islam, jilid 7, ms 401-402, edisi Arab.

Ini semuanya bagi mereka tidak lain melainkan untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab pemerintahan dan untuk berpoya-poya dengan sepuas-puas hatinya tanpa sebarang ikatan terhadap tugas pemerintahan. Perkara ini boleh dilihat dalam Ensiklopedia Islam tulisan orientalis H. Lammens di bawah tajuk "Biografi Hassan bin Ali".

Ringkasnya, kita melihat tidak ada satu pun kesan baik daripada menerima cerita ini malah ia menimbulkan pelbagai kekeliruan dan dilema di kalangan masyarakat yang menerimanya di samping kecelaruan dan haru-birunya rumahtangga orang-orang yang cuba mencontohi Sayyidina Hassan (kononnya) dalam soal ini.

Kepalsuan ccrita ini ditinjau dari sudut dirayat (akliah) dapat dilihat dari beberapa sudut berikut:
1)   Sayyidina  Hassan   dikatakan  telah berkahwin  dengan  300  orang  perempuan  tetapi berdasarkan sumber-sumber rujukan yang ada menunjukkan beliau hanya mendapat lapan orang anak lelaki sahaja sebagaimana yang disebutkan oleh Ya'qubi iaitu:
I.          Hassan - anaknya dari Khaulah bt Manzur.
II.        Zaid - dan isterinya Ummu Basyir bt Abi Mas'ud al-Ansari.
III.       Umar  
IV.       Qassim
V.        Abu Bakar
VI.       Abdul Rahman
VII.     Talhah
VIII.    Ubaidullah
Keenam-enam mereka ini adalah anak-anak daripada hamba sahayanya.
Taarikh Ya'qubi - jilid 2 ms. 137

Tetapi menurut Ibnu Qutaibah, anak-anak beliau tujuh orang sahaja semuanya iaitu:
I.          Hassan - Ibunya ialah Khaulah bt Manzur
II.        Zaid
III.       Ummul Hassan - Ibu mereka berdua ialah bintul Uqbah bin Mas'ud.
IV.       Umar - Ibunya ialah perempuan Tsaqafiah.
V.        Husain Al Athram - anak dari seorang hamba sahayanya.
VI.       Talhali - Ibunya ialah Ummu Ishaq bt Talhah bin Ubaidullah.
VII.     Ummu Abdillah - anak dari seorang hamba sahayanya.
(Liliat  Al-Ma'arif m.s. 92)

Adakah seorang yang berkahwin dengan 300 orang perempuan hanya mempunyai 7 orang atau 8 orang anak sahaja?

Adakah Sayyidina Hassan tidak mengetahui hadis-hadis yang mengutuk perceraian dan orang-orang yang suka menukar-nukar selera dalam soal seks seperti yang telah dikemukakan di atas tadi.

Adalah mustahil untuk diterima bahawa Sayyidina Hassan tidak mengetahui hadis-hadis ini apalagi untuk melanggarnya setelah mengetahuinya.

Alasan yang mengatakan orang ramai mahu menjalin hubungan dengan Rasulullah s.a.w. melalui cucu Baginda Hassan dengan memberikan anak-anak mereka kepada beliau walaupun untuk semalaman sahaja juga tidak boleh diterima kerana kenapakah sikap seperti ini ditunjukkan kepada Sayyidina Hassan sahaja? Bukankah Rasulullah s.a.w. mempunyai cucu-cucu yang lain juga seperti Sayyidina Hussain? Tetapi adakah pelawaan sebegitu rupa juga pernah terjadi untuk Sayyidina Hussain umpamanya? Bukankah mereka dapat menjalin hubungan itu melalui perkahwinan dengan cucu-cucu Rasulullah s.a.w. yang lain? Yang jelasnya, tidak terdapat pula cerita-cerita seumpama itu yang dikaitkan dengan mereka.

Di satu pihak kita nampak masyarakat ditonjolkan sebagai suka dengan tindakan Sayyidina Hassan berkahwin lalu bercerai dengan anak-anak mereka sedangkan di pihak lain masyarakat pada masa itu digambarkan tidak suka dengan sikapnya yang seperti itu. Bahkan Sayyidina Ali sendiri melarang orang ramai daripada mengahwinkan anak-anak mereka dengan Sayyidina Hassan dengan alasan beliau suka menceraikan isteri.

Selain dari itu ada juga yang menganggap Sayyidina Hassan tidak layak memerintah kerana hidupnya yang sibuk dengan soal-soal perkahwinan dan perceraian. Ini bermakna perbuatan Sayyidina Hassan itu tidak disenangi mereka.

Kisah Sayyidina Hassan menunjukkan dengan jelas kekosongan jiwanya dari sifat belas kasihan dan kasih sayang. Beliau jelas ditonjolkan sebagai seorang yang mementingkan diri sendiri. Perkahwinannya dengan mana-mana perempuan adalah semata-mata untuk memuaskan nafsu liarnya buat sementara waktu sahaja. Ini jelas dapat dilihat dalam kitab Ihya Ulumiddin.

Bahawa Sayyidina Hassan pernah menghantar utusan membawa talaknya kepada dua orang isterinya. Katanya kepada utusan itu, “Engkau katakan kepada mereka berdua supaya beredah” dan kepada masing-masing dikirimkan wang sebanyak 100,000 dirham. Bila utusan itu pulang dari tugasnya, Sayyidina Hassan bertanya, “Apa reaksi mereka berdua?” Kata utusannya, “Salah seorang darinya menekur dan menundukkan kepalanya sementara yang seorang lagi menangis tersedu-sedu." Aku mendengar dia berkata, "Apalah ertinya pemberian yang kecil ini dari seorang kekasih yang akan berpisah!"

Sayyidina Hassan pun menundukkan kepalanya dan menampakkan kasihan kepada perempuan itu tetapi ia kemudiannya berkata, “Andaikata aku akan merujuk seseorang isteriku setelah aku menceraikannya, nescaya aku akan merujuk isteriku ini.” (Ihya Ulumiddin, ms. 53)

Dalam kitab yang sama diceritakan bahawa pada suatu hari, Sayyidina Hassan pergi menemui Abdul Rahman bin Al-Harits bin Hisyam seorang pemimpin dan faqih di Madinah. Beliau adalah seorang yang tidak ada tolok bandingnya di Madinah ketika itu sehingga Sayyidatina Aisyah membuat perbandingan dengannya apabila dia berkata, “Andaikata aku tidak keluar dalam peristiwa Jamal itu, nescaya lebih aku sukai daripada mendapat 16 orang anak lelaki daripada Rasulullah s.a.w. seperti Abdul Raliman bin Al-Harits bin Hisyam ini.”

Alkisah Sayyidina Hassan masuk ke dalam rumah Abdul Rahman yang cukup memuliakannya dan menghormatinya. Dia berkata kepada Sayyidina Hassan dengan penuh hormat, “Kenapa tuan tidak menghantar sahaja utusan kepadaku agar aku dapat pergi menemuimu?” Sayyidina Hassan menjawab, “Oleh kerana ini hajat saya, biarlah saya yang datang.” Abdul Rahman bertanya, “Apa hajatmu itu?” Sayyidina Hassan menjawab, “Aku datang untuk meminang anakmu.” Abdul Rahman menundukkan kepalanya sejenak lalu berkata, “Demi Allah! Tiada siapa pun di atas muka bumi ini yang lebih aku muliakan daripadamu. Tetapi seperti yang tuan telah sedia maklum, akan menyakitiku apa yang menyakiti anak perempuanku dan akan menggembirakanku apa yang menggembirakannya, sedangkan tuan (dimaklumi sebagai) seorang yang suka menceraikan isteri. Aku bimbang tuan akan menceraikannya pula. Jika itulah berlaku, aku risau hatiku berubah terhadapmu kerana tuan adalah sebahagian daripada Rasulullah s.a.w. Jika tuan menerima syarat untuk tidak menceraikannya, nescaya aku akan mengahwinkan tuan dengannya.” Sayyidina Hassan diam lantas bangun dan terus beredar lalu pergi sambil merungut, “Abdul Rahman hanya mahu memakaikan belenggu di tengkukku." (Ibid, ms. 53, 54)

Adakah kita boleh menerima gambaran peribadi Sayyidina Hassan yang sedemikian? Bukankah kelihatan pada sikap Sayyidina Hassan seperti yang tergambar pada cerita-cerita di atas sifat seorang lelaki yang terlalu mementingkan diri sendiri, tidak ada langsung belas kasihan dan hanya tahu memuaskan nafsunya semata-mata. Adakah orang yang disebut-sebut oleh Nabi s.a.w. sebagai penghulu atau ketua pemuda ahli syurga boleh diterima berperangai demikian?

Samada kita menerima perangai Sayyidina Hassan yang seperti itu sebagai pekerti yang baik dan disenangi atau kita menolak terus cerita-cerita seumpama ini yang dikaitkan dengannya kerana andaikata kita menerimanya, kenapa pula kita tidak mencontohinya dengan mengahwini perempuan seramai mungkin? Barangkali Sayyidina Hassan telah layak mendapat gelaran "Ketua Pemuda Ahli Syurga" ini kerana sikapnya yang tersebut? Atau kalau kita tidak dapat menerima perbuatan yang sedemikian berlaku dari seorang yang mulia seperti Sayyidina Hassan dan tentu sekali kita tidak dapat menerimanya kerana sudikah ibubapa-ibubapa di kalangan kita menyerahkan anak-anak perempuannya kepada seseorang biar bagaimana sekalipun beliau dimuliakan oleh masyarakat, semata-mata untuk menjadi bahan memuaskan nafsunya.

Bukan kita sahaja yang tidak dapat menerima orang yang berperibadi demikian bahkan orientalis barat dan sesiapapun tidak dapat menerima kelakuan seperti ini kerana kalau mereka dapat menerimanya, kenapa pula Sayyidina Hassan menjadi bahan olok-olokan dan ejekan mereka, apabila mereka mengetahui peribadi Sayyidina Hassan seperti yang tergambar pada cerita-cerita yang tersebar dalam buku-buku seperti yang disebutkan tadi.

Sebenarnya tiada siapa dapat menegaskan bahawa semua orientalis yang mengkaji Islam itu tidak ikhlas dalam kajiannya? Mungkin sekali ada di antara mereka yang bersikap terbuka dan memang ikhlas dalam mengkaji Agama Islam tetapi dengan adanya cerita-cerita yang seperti ini dalam kitab-kitab ulamak-ulamak Islam yang menjadi ikutan ummat, mereka jijik dengan Islam lantas bukan semakin hampir mereka dengan Islam, malah sebaliknya mereka lari sejauh-jauhnya dari Islam di sampung mengecam dan mengutuknya setelah mengkaji Islam sekian lama. Siapakah yang sebenarnya bersalah dalam soal ini? Siapakah yang boleh dipertanggungjawabkan terhadap kebutaan mata hati golongan orientalis yang terus meraba-raba dalam kajiannya? Kalau ulamak-ulamak Islam sendiri dengan umatnya buta sejarah mereka sendiri, bagaimana mungkin kita dapat mencelikkan mereka? Sebab itu penulis berasa amat dukacita apabila Syeikh Ahmad Muhammad Shakir dalam komentarnya terhadap Ensiklopedia Islam yang mengumpulkan rencana-rencana orientalis, tidak menafikan dan menolak terus kisah yang dikaitkan dengan Sayyidina Hassan ini yang telah menyebabkan penulis artikel Biografi Sayyidina Hassan telah membuat kesimpulan bahawa Sayyidina Hassan sebenarnya seorang yang suka berpoya-poya dengan perempuan berdasarkan riwayat-riwayat yang sememangnya terdapat di dalam kitab-kitab kita. Malah Syeikh Ahmad Muhammad Syakir menempelak orientalis H. Lammens dengan mengatakan bahawa nilai kesucian diri di kalangan umat Islam berbeza dengan nilai-nilai yang diterima oleh orang-orang barat, maksud beliau, walaupun Sayyidina Hassan mengadakan hubungan dengan sekian ramai wanita tetapi melalui perkahwinan. Berbeza dengan masyarakat barat yang berkahwin secara legal hanya dengan seorang perempuan tetapi di samping itu mereka tetap mengadakan hubungan di luar batasan perkahwinan dengan seberapa ramai wanita yang mereka sukai.

Jawapan yang seperti ini sebenarnya bukan akan mencelikkan mata hati golongan bukan Islam malah akan semakin mengusutkan mereka? Alangkah baiknya jika Syeikh Ahmad Muhammad Syakir terus menyangkal cerita-cerita yang dikaitkan dengan Sayyidina Hassan itu kerana ia tidak terbukti berdasarkan ilmu riwayat yang diterima pakai di kalangan ulamak-ulamak Islam di samping ia bercanggah pula dengan akliah umat Islam seperti yang telah kita sebutkan tadi.

Jika dilihat dari sudut sumber dan punca cerita ini, di sana ada dua golongan yang mungkin menjadi punca penyebaran cerita ini.

I.   Golongan Ahlus Sunnah (AS)
II.   Golongan Syiah

Kemungkinan Ahlus Sunnah menjadi punca penyebar cerita ini boleh dilihat kerana terdapatnya di dalam sesetengah kitab Ahlus Sunnah. Tetapi kisah-kisah yang terdapat di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah tidak ada satu pun yang boleh dipegangi dan dipercayai kerana tidak lengkap sanadnya dan ia tidak pula sesuai dengan kepercayaan dan ajaran-ajaran prinsip Ahlus Sunnah yang tidak membenarkan perkahwinan lebih daripada empat di samping ia bertentangan dengan ajaran sunnah Nabi s.a.w. yang dengan banyak sekali melarang daripada bercerai dan daripada menukar-nukar selera seks. Selain itu tidak ada sebab yang agak boleh diterima untuk dikatakan Ahlus Sunnah (diperingkat permulaannya) bermaksud memburuk-burukkan Sayyidina Hassan dengan menghubungkan cerita-cerita tersebut kepadanya kerana menurut kepercayaan Ahlus Sunnah mereka semestinya menerima baik dan mengasihi Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah s.a.w. secara kesuluruhannya apa lagi cucu Nabi s.a.w.

Adalah lebih munasabah untuk diterima akal jika cerita-cerita seperti ini dikatakan berpunca daripada Syiah kerana pada zahirnya mereka mendakwa cintakan Ahlul Bait bahkan menjadikan mereka (termasuk Sayyidina Hassan) sebagai ikutan. Hal ini pada hakikatnya hanya berlaku di zaman kemudian tetapi jika kita mengimbau kembali sejarah, Sayyidina Hassan menyerah kuasa dan berbai'ah kepada Sayyidina Mu'awiah. Apakah akibat yang diterima oleh Sayyidina Hassan pada ketika itu hasil daripada bai'ah dan penyerahan kuasanya kepada Sayyidina Mu'awiah? Ini semua dapat kita lihat di celah-celah lipatan sejarah yang menyaksikan bahawa ada di antara mereka yang mengatakan kepada Sayyidina Hassan, “Wahai orang yang menghinakan orang-orang mukmin!” Ada yang berkata kepadanya, “Wahai orang yang menghitamkan muka orang-orang mukmin!” (Rijaalul Kassyi ms. 103) Pada ketika itu ada yang bersikap biadab terhadap Sayyidina Hassan dengan menarik sejadah tempat duduk Sayyidina Hassan sehingga hampir rebah Sayyidina Hassan kerananya, malah ada yang bertindak lebih kejam dari itu apabila dia menikam Sayyidina Hassan dengan lembingnya sampai hampir lembus paha beliau. (Kasyful Ghummah ms. 540, Al-Fusuulul Muhimmah ms. 162, Muruuju-Azzahab jilid. 2 ms. 480) Akibat kecewa dengan keputusan Sayyidina Hassan itu timbullah bibit-bibit kebencian di dalam hati mereka yang kemudiannya mendorong mereka mengadakan bermacam-macam cerita berhubung Hassan yang tidak layak dilakukan oleh orang biasa sekalipun termasuklah kisah beliau berkahwin sampai 300 orang itu.

Lebih menyokong dakwaan ini ialah kerana cerita-cerita ini terdapat di dalam kitab-kitab Syiah dengan sanad yang muktabar dan ada pula lojiknya apabila kita menyedari bahawa mereka memang menerima perkahwinan mut'ah yang hanya mengambil kira kepuasan nafsu dan tidak terikat pula dengan 4 orang sahaja. (Al-Furuu'u minal Kaafi jilid. 5 ms. 452, Al-Istibsaar jilid. 3 ms. 147 & 242 )

Cerita-cerita seperti ini direka oleh mereka untuk membuktikan Sayyidina Hassan memang tidak layak memerintah kerana bagaimana beliau akan memerintah jika hanya asyik berkahwin dan bercerai yang tentu sekali menyebabkan kebencian dan permusuhan dari pihak keluarga isteri-isteri yang diceraikannya itu? (Taarikhul Khulafaa’ 178)

Dan tidak ada yang penting bagi Sayyidina Hassan selain dari memuaskan nafsunya. Kerana itulah dia menyerahkan kuasanya kepada Mu'awiah walaupun menyedari Mu'awiah seorang yang zalim malah kafir (pada pandangan Syiah). (Rijaalul Kassyi ms. 103, Haqqul Yaqin ms. l67)

Ertinya oleh kerana Sayyidina Mu'awiah tidak dapat diterima oleh mereka kerana kekafiran dan kezalimannya tetapi bagaimana pula Sayyidina Hassan sebagai Imam Kedua yang dipercayai maksum oleh mereka telah berbaiah kepadanya? Malah bagi Ahlus Sunnah Wal Jamaah tindakan Sayyidina Hassan menyerahkan kuasa kepada Sayyidina Mu`awiah merupakan sebesar-besar bukti dan kewajarannya menjadi khalifah. Keadaan inilah membuntukan fikiran mereka lalu untuk memecahkan kebuntuan itu mereka ada-adakan cerita ini. Di samping itu oleh kerana mereka telahpun menerima dan menetapkan Sayyidina Hassan sebagai Imam kedua mereka padahal Imam ini telah melakukan kesilapan besar yang tidak dapat dimaafkan menurut kepercayaan mereka iaitu menyerah kuasa dan berbaiah kepada Sayyidina Mu'awiah. Untuk dihapuskan langsung Sayyidina Hassan daripada senarai Imam Dua Belas adalah sesuatu yang mustahil kerana ia telah ditetapkan tetapi sebagai membalas dendam terhadap Sayyidina Hassan, mereka kemudiannya telah memutuskan silsilah Imamah daripada keturunan Sayyidina Hassan lalu meneruskan silsilah itu menerusi keturunan Sayyidina Husain.

Inilah hakikat sebenar di sebalik penyingkiran keturunan Sayyidina Hassan daripada kedudukan Imamiyyah. Tetapi yang ditonjol-tonjolkan sebagai sebabnya ialah tidak layaknya Sayyidina Hassan dan keturunannya memegang tampuk Imamah atau pemerintahan justeru peribadinya yang suka berpoya-poya di samping kebencian dan permusuhan dari pihak keluarga kabilah dan masyarakat di mana anak-anak perempuan mereka telah dipermain-mainkan oleh Sayyidina Hassan.

No comments: