Saturday, December 13, 2008

Nikmat Kurniaan Allah

Nikmat Kurniaan Allah

Oleh :

Ibnu Mohamad86

Keimanan dan ketaqwaan bukanlah suatu jalan yang mudah untuk kita tempuhi dan lalui, sesungguhnya ia adalah satu jalan yang penuh dengan mehnah dan tribulasi yang perlu kita lalui untuk mencapai tahap keimanan yang sebebenar terhadap yang Maha Pencipta. Sebagaimana firman Allah taala didalam surah al-Ankabut ayat 1-3 :

Alif, Laam, Miim. Patutkah manusia menyangka Bahawa mereka akan dibiarkan Dengan hanya berkata: "Kami beriman", sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)? Dan Demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang Yang terdahulu daripada mereka, maka (dengan ujian Yang demikian), nyata apa Yang diketahui Allah tentang orang-orang Yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa Yang diketahuiNya tentang orang-orang Yang berdusta “.

Itulah janji Allah taala yang telah dijanjikan untuk hamba-hambanya yang beriman dengan hari Kebangkitan. Segala apa yang dijanjikan adalah suatu yang benar yang tidak dapat kita nafikan lagi kebenarannya itu datang daripada Allah taala sahaja.

Didalam al-Quran Allah taala menceritakan kisah kaum Saba yang mana keadaan mereka ketika beriman dan keadaan mereka ketika mereka mengkufuri nikmat yang Allah taala kurnaikan kepada mereka. firmanNYA didalam surah Saba` ayat 15-19 :

Demi sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri Saba', satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) Yang terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu: dua kumpulan kebun (yang Luas lagi subur), Yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri (kampung mereka). (lalu dikatakan kepada mereka): "Makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya; (negeri kamu ini adalah) negeri Yang baik (aman dan makmur), dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan Yang Maha Pengampun!. Maka mereka berpaling ingkar, lalu Kami hantarkan kepada mereka banjir Yang membinasakan, dan Kami gantikan dua kumpulan kebun mereka (yang subur) itu Dengan dua kumpulan kebun Yang berisi Dengan pohon-pohon Yang pahit buahnya, dan pohon-pohon Yang jarang berbuah, serta sedikit pohon-pohon bidara. Demikianlah Kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka; dan sebenarnya Kami tidak menimpakan balasan Yang demikian melainkan kepada orang-orang Yang amat kufur. Dan di antara tempat tinggal mereka (di negeri Yaman) Dengan bandar-bandar (di daerah negeri Syam) Yang Kami limpahkan berkat kepadanya (dengan kemakmuran), - Kami adakan beberapa buah bandar Yang jelas kelihatan (kepada orang-orang Yang melalui jalan itu), dan Kami tentukan jarak perjalanan di antaranya (sekadar Yang dapat dijadikan tempat-tempat persinggahan), (serta dikatakan kepada mereka): " berjalanlah kamu di bandar-bandar itu pada bila-bila masa Yang kamu suka, malam dan siang, Dalam keadaan Yang aman. (maka kamakmuran dan kemudahan itu menjadikan mereka sombong dan kufur) lalu berkata: "Wahai Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan Kami (di antara sebuah bandar Dengan Yang lain)", dan mereka berlaku zalim kepada diri mereka sendiri; lalu Kami jadikan (kisah perbuatan derhaka) mereka: buah mulut orang ramai, serta Kami pecah belahkan mereka berkecai-kecai. Sesungguhnya kisah mereka Yang tersebut mengandungi tanda-tanda (yang besar pengajarannya bagi tiap-tiap seorang (mukmin) Yang sentiasa bersikap sabar, lagi sentiasa bersyukur “.

Itulah kisah yang diceritakan oleh al-Quran mengenai kaum yang ingkar terhadap nikmat keimanan yang mana akhirnya mereka mengambil kekufuran yang membinasakan kehidupan mereka didunia dan akhirat. Pengajaran dan iktibar yang perlu kita teliti dan amalkan didalam kehidupan kita, walaupun sesudah beriman kita perlu sentiasa berwaspada dengan ujian yang Allah akan datangkan untuk menguji keimanan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w terhadap nikmat yang selalu manusia lalai terhadapnya :

Maksubnya :” Dua nikmat yang mana manusia selalu lalai terhadapnya ialah kesihatan dan waktu lapang “. ( Diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, berkata Tirmizi hadis ini Hadis Hasan Sahih ).

Rasulullah s.a.w jug berpesan dengan sabdanya :

Maksubnya :” Ingatlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa muda kamu sebelum datang masa tua, masa sihat kamu sebelum datang sakit, masa kaya kamu sebelum masa miskin, masa lapang kamu sebelum masa sibuk dan kehidupan kamu sebelum kematian “. ( Diriwayatkan oleh al-Hakim, Ibnu Abi Syaibah, al-Baihaqi dan al-Qadhai`. Berkata al-Hakim hadis ini Sahih diatas syarat Bukhari dan Muslim tetapi tidak dikeluarkan keduanya ).

Didalam surah ar-Rahman sebanyak 31 kali Allah taala mengulangi ayat ini :

Maksubnya :” Maka Yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, Yang kamu hendak dustakan (Wahai umat manusia dan jin) “.

Sedangkan semua nikmat itu akan diperhitungkan dihadapan Allah taala kelak, tetapi manusia sentiasa lalai daripada mengingatinya dan sentiasa mengabaikan segala nikmat tersebut. Telah jelas motivasi Rasulullah s.a.w kepada umatnya dengan satu wasiat yang berharga untuk menjadi pedoman kehidupan didunia dan akhirat. Janganlah biarkan diri kita menjadi binasa disebabkan kenikmatan yang kita perolehi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu sedangkan janjai Allah taala terhadap orang yang beriman adalah sangat luas sebagaimana didalam firmanNya :

Maksubnya :” Dan (Tuhan berfirman lagi): sekiranya penduduk negeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) Yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan bumi ”. ( al-A`raf ayat 96 ).

Tetapi sebagai kesimpulannya, Allah taala berfirman didalam surah al-An`am ayat 44:

Kemudian apabila mereka melupakan apa Yang telah diperingatkan mereka dengannya, Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu Segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan bersukaria Dengan Segala nikmat Yang diberikan kepada mereka, Kami timpakan mereka secara mengejut (dengan bala bencana Yang membinasakan), maka mereka pun berputus asa (dari mendapat sebarang pertolongan) “.


13 Disember 2008 bersamaan 15 Zulhijjah 1429H

No comments: