Sunday, October 5, 2008

AQ dan sains

AQ dan sains
-AQ dan hakikat penciptaan alam semesta
Al-Quran telah mencabar manusia dengan firman-Nya:
سنريهم ءايتنافي الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق
سوره فصلت اية :53
Terjemahan :kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda –tanda (kekuasaan )kami di segenap penjum dan pada diri mereka sendiri .sehingga jelaslah bagi mereka al –Quran itu adalah benar
(Surah fusilat 41:53)
Allah s.w.t akan memperlihatkan kepada hamba –hamba Nya disegenap penjuru (bidang )dan satu daripadanya ialah melalui pengkajian –pengkajian sains spy menjadi jelas kepada maanusia bahawa al-Quran itu adalah satu kebenaran (الحق).
Cap jari tangan manusia sebagai Alamat pengenalan
Allah s.w.t berfirman :
ايحسب الا نسن الن نجمع عظامه 3 بلى قدرين على أن نسوى بنانه4 ا
سورة القيامة اية4,3
Terjemahan :Apakah manusia mwengira ,bahawa Kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya ?Bukan demikian ,sebenarnya Kami berkuasa menyusun (kembali)hujung jari jemarinya dengan sempurna .
(surah al-Qiamah 75:3-5)
Ciptaan Planet Bumi dan langit
Firman Allah s.w.t
أولم يرى الدين كفرواأن السموتوالارض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شىء حى افلا يؤمنون 3
(سورة الانبياء اية 30 )


Terjemahan :Dan apakah orang-orang kafir ,tidak mengetahwi bahawasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu ,kemudian Kamipisahkan antara keduanya .Dan dari pada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup .Maka mengapakah mereka tiada juga beriman ?
Surah al-anbya’ 21:30)
Penciptaan Makhluk semuanya Berpasangan
Firman Allah s.w.t
سبحن الدى خلق الازوج كلهامماتبت الارض ومن أنفسهم ومما لايعلمون 36
(سورة يس اية 36)Terjemahan :Maha Suci Allah yang telah mencipta pasangan –pasangan semuanya baik daripada apa-apa yang di tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka mahupun dari apa yang mereka belum ketahui
(surah yasin 36:36)


Rujukan
-Mohammad Ali al-Sabuni,1981Mukhtasar IbnuKhatir .Beirut:Mohammad Dar al-Quran
al-Karim jilid 2,halaman 506
-sains mengikut perspektif Islam ,Sulaiman Nurdin ,halaman 3-14

No comments: